Christengemeenschap Elim

Als christenen uit Gent en omstreken komen we o.a. iedere zondagmorgen om 10u samen voor zang en aanbidding, gebed en onderwijs rond de bijbel, maar ook voor gezelligheid, ontmoeting en vriendschap. We beleven dit op een hedendaagse manier met moderne muziek en levendige, begrijpelijke en duidelijke toespraken. De mens en zijn noden staan centraal; de oplossingen zoeken we in de bijbel, die nog even actueel is als ten tijde van Jezus.

We zien Jezus Christus als ons grote voorbeeld en we geloven dat we daardoor bijdragen aan een betere wereld. Als gelovigen proberen we zo goed als mogelijk Gods liefde en goedheid bekend te maken. We spreken niet over een stel regels — geboden en verboden — maar over een werkelijke vriendschapsrelatie met God, die zich Vader en Vriend laat noemen. Daarom is er blijdschap, vrede en vrijheid, zodat iedereen zich kan ontwikkelen volgens zijn eigen persoonlijkheid, gaven en talenten.

De toegang is vrij.