Christengemeenschap Elim

De Here God, die we erkennen als de Schepper had de mensheid zó lief dat Hijzelf in Zijn Zoon Jezus Christus mens is geworden en in onze plaats is gestorven. Hij is echter niet in het graf gebleven. Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Als we dit geloven worden onze zonden, zeg maar fouten (eigenlijk Gods plan met ons leven missen) vergeven en ontvangen we het eeuwige leven. Zo wordt de relatie tussen mens en God hersteld. Dit is een relatie waarbij de Here God van ons houdt en voor ons zorgt als een liefhebbende en goede Vader. We kunnen altijd en overal met onze vragen en zorgen bij Hem terecht. Hij vraagt van ons enkel gehoorzaamheid, zoals staat in Zijn Woord, de Bijbel.

In dat Heilig boek lezen we ook hoe we als christenen een liefdevolle gemeenschap vormen nl. kerk of gemeente. Het is een plaats van vriendschap, hulpvaardigheid, solidariteit en ondersteuning. Jezus Christus onze Heer staat hierbij centraal. Ook op zondagmorgen maken we de Heer groot (zangdienst), in ons gebed praten we met Hem, in de prediking ontvangen we Zijn Woord en Zijn leiding.

De Heer is een goede Herder Die zorgt voor Zijn navolgers.

Je bent steeds welkom om Hem te ontmoeten!

De Heer roept je bij je naam...

Privacy policy